Η σχέση μεταξύ της αναπηρίας και της εξαναγκασμένης μετακίνησης είναι περίπλοκη. Στο πλαίσιο μιας σύγκρουσης ή μιας φυσικής καταστροφής οι άνθρωποι αναγκάζονται να μετακινηθούν ώστε να ξεφύγουν από την αβεβαιότητα και την βία. Από τη μία πλευρά, η

αναπηρία μπορεί να είναι η συνέπεια μιας εξαναγκασμένης μετακίνησης, από την άλλη πλευρά, οι πρόσφυγες με αναπηρία καταλήγουν να βρεθούν στο περιθώριο της ανθρωπιστικής βοήθειας εξαιτίας των φραγμών που αντιμετωπίζουν κατά την πρόσβαση στην πληροφόρηση, στις υπηρεσίες υγείας και αποκατάστασης και στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Οι πρόσφυγες και οι μετανάστες με αναπηρία είναι μεταξύ των πιο περιθωριοποιημένων ατόμων σε μια ήδη εκτεθειμένη ομάδα (Refugees International, 2003). Η πρωτοβουλία RePower με δομικό άξονα να προωθήσει την αξία του αθλητισμού ως μέσο ψυχοκοινωνικής ενδυνάμωσης και κοινωνικής ένταξης για τους πρόσφυγες και μετανάστες με αναπηρία καθώς επίσης και να συμβάλει στις ίσες 

ευκαιρίες για όλους προωθώντας την ισότιμη πρόσβαση στον αθλητισμό. Το πρόγραμμα στο πεδίο του προβλεπόμενου αντίκτυπου υπηρετεί τη θεωρία της αλλαγής καθώς οι πρόσφυγες αλλά και οι αιτούντες άσυλο θα αυξήσουν τη γνώση σχετικά με το φάσμα των παραγόντων που επηρεάζουν τους πρόσφυγες με αναπηρίες ενώ οι ίδιοι οι άμεσα ωφελούμενοι θα δημιουργήσουν συνθήκες κοινωνικής ενσωμάτωσης. 

To RePower δημιουργώντας εκπαιδευτικές δράσεις, οι οποίες μπορεί θα εμπλέκουν άτομα πρότυπα (rolemodels) και εισάγοντας για πρώτη φορά τον αθλητισμό ως μέσο ανάδειξης και αντιμετώπισης των αναγκών των προσφύγων με αναπηρία πρόκειται να αποτελέσει μια καινοτόμο προσέγγιση κοινωνικής ενσωμάτωσης μιας εκ των πλέον ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού. Το Re Power έρχεται να καλύψει την ανάγκη προστασίας των προσφύγων με αναπηρία καθώς όπως χαρακτηριστικά ανέφερε και ο πρόεδρος του ΚΕΕΛΠΝΟ Θεόφιλος Ρόζενμπεργκ, «αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο παραβίασης των δικαιωμάτων τους ή κίνδυνο να πέσουν θύματα άλλων καταστάσεων, όπως η εμπορία ανθρώπων».

ParaSports Empower People