Η πρωτοβουλία έχει ως κεντρικό άξονα  να προωθηθεί η αξία του αθλητισμού ως μέσο ψυχοκοινωνικής ενδυνάμωσης και κοινωνικής ένταξης για τους πρόσφυγες και μετανάστες με αναπηρία καθώς επίσης και να συμβάλει στις ίσες ευκαιρίες για όλους προωθώντας την ισότιμη πρόσβαση στον αθλητισμό. Οι δράσεις της πρωτοβουλίας αναδεικνύονται ως εξής:

  1. Αθλητικές παραολυμπιακές δραστηριότητες 50 νέων ελλήνων και προσφύγων με αναπηρία
 

Στη δράση θα συμμετάσχουν 25 Έλληνες και 25 πρόσφυγες με αναπηρία σε ένα κοινό γκρουπ προκειμένου να προωθηθούν οι κοινές αξίας, τα κοινά θέλω και η διαδικασία της επανένταξης που ξεκινά από την κοινωνικοποίηση. Η δράση θα διαρκέσει σε ολόκληρο το εύρος του προγράμματος.

  1. Motivational speaking και αγώνες επίδειξης
 

Η δράση θα πραγματοποιηθεί σε κέντρα φιλοξενίας προσφύγων σε όλη την Ελλάδα Η δράση θα πραγματοποιηθεί σε κέντρα φιλοξενίας προσφύγων σε όλη την Ελλάδα Τα ζωντανά αυτά παραδείγματα ανθρώπων – role models θα πραγματοποιήσουν εμπνευσμένες, παρακινητικές ομιλίες δίδοντας ερεθίσματα στο κοινό για να κάνουν αλλαγές και ως εκ τούτου να βελτιώσουν την αξία της ζωής τους. Η πρωτοβουλία θα διαρκέσει σε όλο τη διάρκεια του έργου.

  1. Παροχή εκπαίδευσης και υποστήριξης σε ευπαθείς ομάδες -Workshops εκπαίδευσης για τις αξίες του αθλητισμού
 

Θα πραγματοποιηθούν τέσσερα Workshops εκπαίδευσης για τις αξίες του αθλητισμού. Η δράση θα πραγματοποιηθεί σε άτομα με αναπηρία (πρόσφυγες, έλληνες, μετανάστες) ώστε να ενταχθούν στον Παραλυμπιακό αθλητισμό και επίσημα με τη συμμετοχή τους σε αθλητικά σωματεία (100 άτομα). Στόχος της δράσης είναι άτομα με αναπηρία να ενταχθούν στον οργανωμένο αθλητισμό, κοινώς σε σωματεία και αθλητικές ενώσεις. Η παρουσία τους σε αυτό το πλαίσιο θα ενισχύσει τα άτομα να θέτουν στόχους που βασίζονται στην εκτέλεση και όχι στο αποτέλεσμα, θα ενισχύσει το αίσθημα συνέπειας και πειθαρχίας, θα συμβάλει ενεργά στην κοινωνικοποίηση του ατόμου, θα αναπτύξει το αίσθημα συνεργασίας ενώ τέλος θα συμβάλει στην αύξηση του αισθήματος αυτοπεποίθησης του ατόμου.        

  1. Παροχή εκπαίδευσης και υποστήριξης σε ευπαθείς ομάδες – Workshops για δημοσιογράφους.
 

Θα πραγματοποιηθούν τέσσερα Workshops. Ουσιαστικός στόχος της δράσης είναι οι νέοι δημοσιογράφοι να εξοικειωθούν με  την ορολογία που καλούνται να απευθύνονται στα ΑμΕΑ αλλά και να εντάξουν στη λογική τους την ανάδειξη των  παραολυμπαικών σπορ με μεγαλύτερη συχνότητα στη ροή των Μέσων Ενημέρωσης.