Φορέας Υλοποίησης : H Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Π.Ε.), είναι ο υπεύθυνος φορέας για την ανάπτυξη και διάδοση του Παραολυμπιακού Κινήματος στην Ελλάδα καθώς και για την επιλογή, συγκρότηση και αποστολή των εθνικών ομάδων στους Παραολυμπιακούς Αγώνες.

Βασικός της στόχος, είναι η διεύρυνση του Παραολυμπιακού Κινήματος στην Ελλάδα και στο πλαίσιο αυτό δίνει κίνητρα ώστε να παρακινήσει και να ενθαρρύνει άτομα με αναπηρία – και ιδιαίτερα νέους ανθρώπους – να συμμετέχουν ενεργά στον αθλητισμό, μέσω της καθημερινής ενασχόλησής τους με αυτόν.

Δίνει τη δυνατότητα σε αθλητές με αναπηρία να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους με στόχο να φτάσουν σε κορυφαίες επιδόσεις, οι οποίες εκτός των άλλων θα τους προσφέρουν τη δυνατότητα να διακριθούν και παράλληλα να εμπνεύσουν.

Ξεκινώντας από τον αθλητισμό αποκατάστασης μέχρι τον υψηλό αθλητισμό, η Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή επιθυμεί να προσφέρει ευκαιρίες σε άτομα με αναπηρία, να φτάσουν στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους, να διακριθούν και πάνω απ` όλα να νιώσουν τη χαρά που προσφέρει ο αθλητισμός. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, συμβάλλει δυναμικά στην κοινωνικοποίηση και ισότιμη ενσωμάτωση στην κοινωνία των ατόμων με αναπηρία, αλλά και στην πλήρη αποδοχή και ισότιμη αντιμετώπιση από την κοινωνία. Και όλα αυτάμέσωτου αθλητισμού.

Εταίρος : Η Equal Society ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 2010 ως ανεξάρτητος και μη κερδοσκοπικός οργανισμός με στόχο την υλοποίηση δράσεων για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, της ανεργίας και της φτώχειας. Πρωταρχικός στόχος του οργανισμού είναι η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των πολιτών στα θέματα της ίσης μεταχείρισης και της μη διάκρισης σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής και ειδικότερα στους τομείς της εκπαίδευσης, επαγγελματικής κατάρτισης, αγοράς εργασίας, κοινωνικής προστασίας, υγείας και επιχειρηματικότητας.

Μέσω της διαδικασίας του ανοικτού διαλόγου και της συνεργασίας με ένα ευρύ φάσμα φορέων, η EqualSociety υλοποιεί παρεμβάσεις σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, προωθώντας την κοινωνική ένταξη και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Κατά τα τελευταία χρόνια, η «EqualSociety» έχει θέσει σαφείς στόχους που αφορούν στη δημιουργία μιας πιο αλληλέγγυας κοινωνίας μέσα από διαδικασίες ανοικτού διαλόγου και πρωτοβουλίες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης. Στόχος είναι η παροχή υποστήριξης σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, μέσα από διαδικασίες ενημέρωσης, εκπαιδευτικές δράσεις, δράσεις πολιτισμού, streetwork, δράσεις συνηγορίας και ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες που θα συμβάλλουν στην προαγωγή της ισότητας, της κοινωνικής ένταξης, καθώς επίσης και στην καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων.